Outils pour utilisateurs

Outils du site


network:lan

BIB LAN

NAME ID SUBNET DHCP RANGE
LAN 1000 10.13.0.0/23 10.13.0.1-254
WLAN 1020 10.13.2.0/24 10.13.2.1-253
VM 1130 10.13.13.0/24
MGMT 1310 10.13.31.0/24

Serveur & Switch

CUBI

pfSense

bce0
 * LAN : 10.13.1.254
 * WLAN : 10.13.2.254
 * VM : 10.13.13.254
 * MGMT : 10.13.31.254
bce1 
 * WAN : 62.212.106.109 lebibadsl.pck.nerim.net

services

 • ssh
 • dhcp
 • dns
 • ntp
 • web interface

MALAKA

Debian stable (jessie)

eth0 
 * MGMT : 10.13.31.253 
eth1
 * VM : manual bridge

services

SW1

Netgear FS726T

 * MGMT : 10.13.31.252

SW2

Netgear FS726T

 * MGMT : 10.13.31.251

BIBROUTER

Linksys wrt54gl

 * WLAN : 10.13.3.254

services

 • ssh
 • web interface

Poste client

CAPITAINERIE

Debian testing (stretch)

 • ssh
 • cups
 • mpd

TOOPOORY

Debian testing (stretch)

LOOLOO

Debian testing (stretch)

ODIN

Debian testing (stretch)

ACREUVARD

Debian testing (stretch)

network/lan.txt · Dernière modification: 2015/06/13 04:25 de 62.212.106.109